Velum Wrocław - Zarządzanie najmem i wynajmem nieruchomościami Spełniamy marzenia na rynku nieruchomości

 • Oferta dla najemców

  Proponujemy profesjonalną obsługę. Pomoc przy najmie mieszkania kontaktujesz się z nami,
  a nie z właścicielami mieszkania.
  Współpracując z nami oszczędzimy Ci zbędnych
  wizyt i kontroli właściciela mieszkania. U nas otrzymasz umowę najmu z jasnymi warunkami najmu mieszkania. Gwarantujemy wysoką jakość usług oraz dyskrecję
  i bezpieczeństwo.

  Nie pobieramy wynagrodzenia od Najemcy.

 • Umowa najmu

  Staramy się aby umowa najmu chroniła obie strony w równym stopniu. Zarówno Najemca jak i Właściciel mają swoje prawa i obowiązki. W umowę najmu wpisywane są wszystkie uzgodnienia między stronami. Przed podpisaniem umowy najmu jej treść ustalana jest między Właścicielem nieruchomości a Najemcą. Każda ze stron może się z umową wcześniej zapoznać, a w przypadku pytań wyjaśnić swoje wątpliwości. Umowa najmu podpisywana jest na czas określony 12 miesięcy z możliwością jej przedłużenia.

 • Czynsz i inne opłaty

  W umowie najmu wpisywany jest miesięczny czynsz najmu. Najemca zobowiązany jest wpłacać czynsz na wskazane w umowie konto. Poza czynszem najmu Najemca ponosi koszty zużycia mediów.

 • Przekazanie lokalu

  Po podpisaniu umowy najmu spotykamy się z Najemcą na terenie nieruchomości w celu protokolarnego jej przekazania. Do protokołu wpisywane jest stan i wyposażenie lokalu. Spisywane są stany liczników, które będą stanowiły podstawę do dalszych rozliczeń. Najemca otrzymuje od nas klucze.

 • Wygaśniecie umowy

  Po wygaśnięciu umowy najmu spotykamy się ponownie w celu odebrania od Najemcy nieruchomości. W tym dniu również sporządzany jest protokół, który zawiera stan lokalu, jego wyposażenie, stany liczników. Po dokonaniu takiego odbioru, na podstawie spisanych stanów liczników dokonywane jest końcowe rozliczenie.